top of page
Akustik mühendisliği, temel olarak titreşimler ve ses üzerine çalışır. Bu mühendislik dalı, akustik, ses titreşim ve teknolojileri konusunda faaliyet gösterir. Temel amaç, istenmeyen gürültünün azaltılması ya da kontrol edilebilmesi, ses kaynaklarının yeniden tasarlanması ya da konumlandırılması, ses bariyerlerinin, susturucu, yutucu ve yansıtıcıların konumlandırılmasıdır. İşitme kayıplarını engellemek, yankıyı kontrol altında tutmak, netliği arttırmak ve kapalı mekanlardaki yasam standardına etki eden çeşitli akustik faktörleri denetim altına almak bu bilim dalına ait ilgi odaklarıdır.
Mimari akustik, daha dar olan ilgi alanı itibariyle, ne kadar gürültü kaynaklarının kontrolünü içerse de, bir binanın iç mekanında iyi sese ulaşmak için gerekenlere odaklanır. Materyallerin ve kullanıldıkları mimari tasarımın davranışları ve etkilerini göz önüne alarak, sesin dinleyiciye belli kontrol koşulları altında, gereken minimum netlik, anlaşılabilirlik ve şiddet ile ulaştırılmasını amaç edinir.Akustik projelendirme ve raporlama ise, çeşitli yöntemlerin kullanımı ile, bina içindeki akustik özelliklerin belirlenmesi, malzemelerin seçilmesi, uygulanması, yapılan işin akustik verimlilik açısından kontrolü ve onaylanmasını içerir. Akustik raporlama yapılabilmesi için gereken ekipmanların yanı sıra, resmi açıdan onaylı rapor için yetkili imzaya ihtiyaç vardır ve belli sertifikalara sahip olunması ile bu imza yetkisi de alınmış olur.
Projelendirme ve raporlama birbiriyle bağıntılı olsa da, önceden yapılmış bir projenin akustik yeterliliğinin ya da analizinin yapılması ve iyileştirmeler için öneriler getirilmesi de bu konu ile ilgilidir. Diğer tür fayda, daha projelendirilme sırasında yapılan öneriler ile elde edilmesi arzu edilen sonucun teyit edilmesi şeklindedir.
Sahne sanatlarının gerektirdiği, sahne mekanik sistemlerindeki sürekli değişen ve dekorasyonun dinamik olmasını sağlayan sistemlere, sahne mekanik sistemler denir. Truss sistemleri, asma aparatları, sahne ve tiyatro perdeleri, motorize karartma sistemleri ve aydınlatma sistemleri gibi otomasyon gerektiren yada gerektirmeyen türdeki sistemlerin projelendirilmesi ve yerinde uygulanması da, faaliyet alanlarımızdan birisidir.
 
Akustik model
Akıl

Akustik Modelleme ve Danışmanlık

Akustik projelendirme ve raporlama ise, çeşitli yöntemlerin kullanımı ile, bina içindeki akustik özelliklerin belirlenmesi, malzemelerin seçilmesi, uygulanması, yapılan işin akustik verimlilik açısından kontrolü ve onaylanmasını içerir. Akustik raporlama yapılabilmesi için gereken ekipmanların yanı sıra, resmi açıdan onaylı rapor için yetkili imzaya ihtiyaç vardır ve belli sertifikalara sahip olunması ile bu imza yetkisi de alınmış olur.

 

Projelendirme ve raporlama birbiriyle bağıntılı olsa da, önceden yapılmış bir projenin akustik yeterliliğinin ya da analizinin yapılması ve iyileştirmeler için öneriler getirilmesi de bu konu ile ilgilidir. Diğer tür fayda, daha projelendirilme sırasında yapılan öneriler ile elde edilmesi arzu edilen sonucun teyit edilmesi şeklindedir.

Sahne Mekaniği
Kuvvet

Salon ve Sahne Mekanik Sistemleri

Metal konstrüksiyon, temel olarak projelendirilmiş olan mekan dekorasyonunun ardında yer alan, kutu profillerden, H ya da C şekilli daha kalın daha ağır profillerden, daire kesitli boru şekilli malzemelerden yapılan, duvarda ise yatay aksta, tavanda ya da sofit katında ise altında, yerde ise üzerine dekorasyon ya da fonksiyonellik amaçlı malzemeleri ve ürünler taşıyan yapı sistemidir. Çok amaçlı salonlarda, tiyatro ve bazı sinema salonlarında, kullanım amacına uygun şekilde değişmesi gereken dekor, arka planlar ile motorize perdeler, ve motorize orkestra çukuru gibi özellikler istenmektedir. Bu tip özel imalatlar, mühendislik ekibimiz tarfından projelendirilir ve kendi fabrikamızda diğer tüm kendi ürünlerimiz gibi yüksek kalitede ve iyisatış fiyatları ile müşterilerimize sunulurlar.

Akustik Panel Fuar Standı
Güzellik

Proje Tasarımı ve Uygulamaları

Müşterilerimiz tarafından talep edilen, koşulları görece sınırlı şekilde değiştirilebilecek hazır projeler kadar, tarafımızca müşteri ihtiyaçları/bütöesi odaklı şekilde hazırlanan  çok amaçlı salon, tiyatro ve sinema salonu, otel lobileri, üniversite amfitiyatroları ile yemekhaneleri, spor salonları ile yüzme havuzları gibi mekanların, duvar tavan ve zemin gibi kısmen ve/veya koltuk sahne akustik kapı, sahne parkesi, simultane tercüme odaları da dahil olmak üzere tamamen iç tefrişat ve akustik kontrol uygulamaları yapılmaktadır. Bu projelerde eğer ihtiyaç var ise, elektronik alt yapı, ses sistemi ve görüntü sistemi uygulamaları, simultane tercüme sistemleri ve konferans sistemleri uygulamaları da tarafımızca yapılmaktadır

bottom of page